ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. พร้อมด้วย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เข้าร่วมประชุมแถลงผลงานประจำปี 2563 และ แถลงแผนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน.ประจำปี 2564

ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. พร้อมด้วย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เข้าร่วมประชุมแถลงผลงานประจำปี 2563 และ แถลงแผนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน.ประจำปี 2564

14 พฤศจิกายน 2020
20   0

ของ กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. เป็นประธาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร