ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.อำนวยการ ประสานงาน ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติ ตามมติในที่ประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาดอยยาว-ดอยผาหม่น-ภูชี้ฟ้า

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.อำนวยการ ประสานงาน ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติ ตามมติในที่ประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาดอยยาว-ดอยผาหม่น-ภูชี้ฟ้า

14 พฤศจิกายน 2020
22   0

เมื่อ 13 พ.ย. 63,1330 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ อำนวยการ ประสานงานร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย, สบอ.15(เชียงราย), สจป.2(เชียงราย) และ ทสจ.ช.ร. จัดประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติ ตามมติในที่ประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา กรณี นายชัยยุทธ อนุสรณ์ศิลปะ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ยื่นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 พ.ย.63 ที่ผ่านมา