ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.วมประชุมหารือขับเคลื่อนแผนควบคุมไฟป่าและศูนย์การเรียนรู้โครงการดอยอินทรีย์โมเดล

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.วมประชุมหารือขับเคลื่อนแผนควบคุมไฟป่าและศูนย์การเรียนรู้โครงการดอยอินทรีย์โมเดล

14 พฤศจิกายน 2020
20   0

เมื่อ 12 พ.ย. 63 เวลา 13.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.สมเดช ช่างนาค รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ และ พ.ต.หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืน จนท.ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวฯ ร่ ในหัวข้อ ทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน,พิจารณาแผนการเรียนรู้ดอยอินทรีย์โมเดล และการพิจารณาหมู่บ้านสร้างป่าสร้างรายได้ โดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺเตโช เจ้าอาวาสพุทธอุทยานดอยอินทรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รวมถึงท่านสุวิทย์ รัตนมณี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานฝ่ายฆารวาส และมีหน่วยงานร่วมบูรณาการขับเคลื่อนทั้งกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่ท้องที่ ท้องถิ่น,จนท.สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก,เทศบาลตำบลดอยฮาง,อำเภอเมืองเชียงราย,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย,สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ณ ศาลาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน