ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

14 พฤศจิกายน 2020
26   0

เมื่อ 13 พ.ย. 63 เวลา 09.00 – 17.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืน จนท.ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวฯ ร่ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านยาเสพติดในพื้นที่ จว.ช.ร.ร่วมประชุม และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาบริหารจัดการบูรณาการในการป้องกัน บำบัด และการใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท อ.เมือง จว.ช.ร.