ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๓ “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๓ “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”

14 พฤศจิกายน 2020
29   0

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และกำลังพล ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS จว.ช.ร. โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร. เป็นประธานในพิธีฯ มีส่วนราชการ เข้าร่วมใในพิธีฯ จำนวน ๑๕๐ คน