ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายระดับจังหวัด

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายระดับจังหวัด

14 พฤศจิกายน 2020
25   0

เมื่อ 12 พ.ย. 63,0930 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้า ณ ห้องประชุม สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ชั้น 2 อาคารตึกยุทธศาสตร์ฯ) โดยมี นายมณู วงศ์สุนทร ปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นประธานการประชุมฯ โดยในที่ประชุมกลุ่มช่างและแผนที่ได้สรุปผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดในบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินแปลง NO 146 ซึ่งอยู่ในเขตปกครองพื้นที่ ม.14 และ ม.16 ต.แม่ยาว อ.เมือง จว.ช.ร. และจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป