ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

14 พฤศจิกายน 2020
20   0

มื่อ ๑๒ พ.ย. ๖๓, ๐๘๓๐ – ๐๙๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.หญิง หงส์หยก โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ รอง หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้า Webmeeting เพื่อเฝ้าฟังผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์และ รับข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาประจำสัปดาห์ โดยมี พล.อ. วัชรปราณี มณีวรรณ จเร กอ.รมน. เป็นประธานฯ