ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ประสานงาน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกตรวจคัดกรองโรค และตรวจหาเชื้อโรคลูกจ้างสัญชาติเมียนมาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ประสานงาน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกตรวจคัดกรองโรค และตรวจหาเชื้อโรคลูกจ้างสัญชาติเมียนมาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย

14 พฤศจิกายน 2020
18   0

เมื่อ ๕ พ.ย. ๖๓, ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.หญิง หงส์หยก โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ รอง หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วม ประสานงาน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานความมั่นคง, กอ.รมน.จว.ชร, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ที่ 1 (ฉก.นรสิงห์) ได้แก่ หจก.น้ำแข็งศิริกรณ์ จำนวน ๒๐ ราย (ชาย ๑๗ ราย/ หญิง ๓ ราย) เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขได้จัดทีม CDCU โรคติดต่ออันตรายจังหวัดเชียงรายเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจเพื่อหาเชื้อโควิด ๑๙ ทั้ง ๒๐ ราย