ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา การดำเนินงานการสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา การดำเนินงานการสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

14 พฤศจิกายน 2020
29   0

เมื่อ 11 พ.ย. 63,1330 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ พ.อ.สุทศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการพลเรือนฯ อำนวยการ ประสานงานร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย, อำเภอเทิง, อำเภอเวียงแก่น, อำเภอขุนตาล, อำเภอเชียงของ, มทบ.34, สบอ.15(เชียงราย), สจป.2(เชียงราย), ทสจ.ช.ร., องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เทิง จว.ช.ร. จัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา กรณี นายชัยยุทธ อนุสรณ์ศิลปะ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมดอยยาว-ดอยผาหม่น-ภูชี้ฟ้า ยื่นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร ว่า กไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนและไม่มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่ทำให้ราษฎรเกิดความวิตกกังวลต่อความเสียหายและความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.ชร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (พ.) เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เทิง จ.เชียงราย และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน