ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประสานงาน บูรณาการ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดระเบียสังคม แบบบูรณาการระดับจังหวัด

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประสานงาน บูรณาการ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดระเบียสังคม แบบบูรณาการระดับจังหวัด

14 พฤศจิกายน 2020
21   0

เมื่อ 11 พ.ย.63 เวลา 20.30น.กอ.รมน.จังหวัด ช่.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)
มอบหมายให้ พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา หน.กลุ่มงานประสาน ความมั่นคง  จำนวน 23 หน่วยงาน ตามคำสั่ง
จังหวัด ช.ร.5778/62 และคำสั่งจังหวัด ช.ร.ที่1061/63
ลง 2 มี.ค.63 โดยได้ร่วมกันปล่อยแุถวหน้าศาลากลางจังหวัด ช.ร.และร่วมกันออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
ประจำเดือน พ.ย.63 โดยได้ออกตรวจร้านอาหารและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนว่าส่งเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 5 ร้านดังนี้
1.)ร้านสองสลึงคาราโอเกะ ต.ริมกก
2.)ร้านสามสิบอัพ ต.ริมกก
3.)ร้านพหลโยธิน ต.บ้านดู่
4.)ร้านทองหล่อ ต.บ้านดู่
5.)ตงซ่าส์ คาราโอเกะ ต.ดอยฮาง