ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » อ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการ ประสานงานร่วมกับ นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นอ.ขุนตาล, เทศบาลตำบลบ้านต้า, อบต.บ้านต้า, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านพร้อมประชาชนบ้านต้า ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อภิชัย บุญช่วยเหลือ รอง ผอ.สกบ.กอ.รมน.

อ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการ ประสานงานร่วมกับ นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นอ.ขุนตาล, เทศบาลตำบลบ้านต้า, อบต.บ้านต้า, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านพร้อมประชาชนบ้านต้า ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อภิชัย บุญช่วยเหลือ รอง ผอ.สกบ.กอ.รมน.

11 พฤศจิกายน 2020
24   0

เมื่อ 10 พ.ย. 63,1030 ก พร้อมกรรมการตรวจงานโครงการส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน ปี ๒๕๖๓ ณ บ้านต้านาล้อม, บ.ต้าสุขเกษม, บ.ต้าร่องไผ่ และ บ.ห้วยโป่ง อ.ขุนตาล จว.ช.ร.