ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกที่ ๒ จาก สสม. ในพื้นที่ชายแดน ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)

พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกที่ ๒ จาก สสม. ในพื้นที่ชายแดน ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)

11 พฤศจิกายน 2020
15   0

เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญามังราย บก. มทบ.๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. โดย พล.ต.สุริยะ เอี่ยมสุโร รอง ผบ.ศปก.ทภ.๓ (๔) เป็นประธาน