ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.อัครนิธิ์ ณ เชียงใหม่ หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ,พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา หน.กลุมงานประสานความมั่นคง,พ.ต.หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืนจนท.ปฎิบัติการ ,ร.ต.อ.พัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์ จนท.ปฎิบัติการ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและถกแถลงเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติการตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.อัครนิธิ์ ณ เชียงใหม่ หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ,พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา หน.กลุมงานประสานความมั่นคง,พ.ต.หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืนจนท.ปฎิบัติการ ,ร.ต.อ.พัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์ จนท.ปฎิบัติการ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและถกแถลงเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติการตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564

11 พฤศจิกายน 2020
23   0

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63​ เวลา​ 1030 วันที่ 9-10 พ.ย.63 โรงแรมดีวารีจอมเทียน พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป. 2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม