ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ประสานงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย และ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนกรณีการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมฯ

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ประสานงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย และ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนกรณีการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมฯ

11 พฤศจิกายน 2020
22   0

มื่อ 9 พ.ย. 63 กรณีนายบุญธรรม บุตรดี และราษฎร ม.2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จว.ช.ร. โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานะของพระสงฆ์รูปดังกล่าว