ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประสานงานร่วมกับ อำเภอป่าแดด, เทศบาลตำบลโรงช้าง, กำนันตำบลโรงช้าง, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่โครงการฯพร้อมด้วยราษฎรบ้านโป่งศรีนคร พร้อมคณะกรรมการตรวจงานโครงการส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน ปี ๒๕๖๓

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประสานงานร่วมกับ อำเภอป่าแดด, เทศบาลตำบลโรงช้าง, กำนันตำบลโรงช้าง, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่โครงการฯพร้อมด้วยราษฎรบ้านโป่งศรีนคร พร้อมคณะกรรมการตรวจงานโครงการส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน ปี ๒๕๖๓

11 พฤศจิกายน 2020
30   0

เมื่อ 11 พ.ย.63,0900
จำนวน 3 หมู่บ้าน ใน ตำบลโป่งศรีนคร อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโป่งศรีนคร ตำบลโป่งศรีนคร อำเภอป่าแดด จว.ช.ร.