ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ อำนวยการ ประสานงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรสย,สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย,ผู้แทน นอ.เชียงของ, ผู้แทน ผกก.สภ.เชียงของ ขับเคลื่อนการปฏิบัติกรณีการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมฯ

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ อำนวยการ ประสานงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรสย,สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย,ผู้แทน นอ.เชียงของ, ผู้แทน ผกก.สภ.เชียงของ ขับเคลื่อนการปฏิบัติกรณีการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมฯ

6 พฤศจิกายน 2020
26   0

เมื่อ 4 พ.ย. 63 ของนายบุญธรรม บุตรดี และราษฎร ม.2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จว.ช.ร. ได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีพระสงฆ์ไม่(ทราบชื่อ)จำนวน 1 รูป และผู้หญิง(ไม่ทราบชื่อ) จำนวน 1 คน ได้เข้ามาใช้พื้นที่พระธาตุดอยแม่ย่าหม่อนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยพระและผู้หญิงดังกล่าวได้ดำเนินการจัดผ้าป่า, กฐิน ด้วยตนเองมาตั้งแต่ปี 2550 โดยไม่ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมและชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่องและไม่เห็นด้วย อีกทั้งสร้างความแตกแยกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องการพื้นที่คืนมาเป็นที่สาธารณะเหมือนเดิม และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ดังนี้
1.1 ตรวจสอบพระสงฆ์ว่าเป็นพระจริงหรือไม่
1.2 ตรวจสอบการจัดกฐินและผ้าป่าของพระรูปดังกล่าวว่าได้ขออนุญาตตามระเบียบหรือกฎหมายหรือไม่
1.3 ขอให้ตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
1.4 หากพระรูปดังกล่าวกระทำผิดขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย
2. การปฏิบัติ แยกได้ดังนี้
2.1 ฝ่ายสงฆ์ นำโดยสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ,เจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบล ตรวจสอบกรณีการได้มาซึ่งสถานะทางสงฆ์ของพระสงฆ์ รูปดังกล่าว และกรณีการรับกฐินของภิกษุ ณ วัดสบสม อ.เชียงของ
2.2 ฝ่ายราษฎรในพื้นที่ นำโดย กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. , อ.เชียงของ และ สภ.เชียงของ พบปะพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่
2.3 สจป.2(เชียงราย) ลงพื้นที่ดอยพระธาตุแม่ย่าหม่อน เพื่อตรวจสอบการครอบครองพื้นที่