ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.ฯ ประสานงาน บูรณาการ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดระเบียสังคม แบบบูรณาการระดับจังหวัดเชียงราย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.ฯ ประสานงาน บูรณาการ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดระเบียสังคม แบบบูรณาการระดับจังหวัดเชียงราย

6 พฤศจิกายน 2020
39   0

เมื่อ วันที่ 3 พ.ย.63 เวลา 20.30 น.  จำนวน 23 หน่วยงาน ตามคำสั่ง
จังหวัด ช.ร.5778/62 และคำสั่งจังหวัด ช.ร.ที่1061/63
ลง 2 มี.ค.63 โดยได้ร่วมกันปล่อยแุถวหน้าศาลากลางจังหวัด ช.ร.และร่วมกันออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
ประจำเดือน พ.ย..63 โดยได้ออกตรวจสถานประกอบการและร้านอาหารซึ่งได้รับการร้องเรียนว่าเปิดเพลงเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 6 ร้านดังนี้
1.) ร้าน เรด บาร์
2.)ร้าน ทูไนท์
3.)ร้าน ออนเดย์บาร์
4.) ร้านหงส์หยก คาราโอเกะ
5) ร้านสบาย สบาย บาร์
6) ร้าน สถานีเกาะงัน
จากการตรวจสอบยังไม่พบการกระทำผิดตามข้อร้องเรียน จึงได้ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือกับเจ้าของผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกรอบระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด