ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ อำนวยการ ประสานงานร่วมกับ ศดธ.จว.ช.ร., สบอ.15(เชียงราย), สจป.2(เชียงราย) จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ นายชัยยุทธ อนุสรณ์ศิลปะ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ดอยยาว-ดอยผาหม่น – ภูชี้ฟ้า ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอให้ทบทวนการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ อำนวยการ ประสานงานร่วมกับ ศดธ.จว.ช.ร., สบอ.15(เชียงราย), สจป.2(เชียงราย) จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ นายชัยยุทธ อนุสรณ์ศิลปะ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ดอยยาว-ดอยผาหม่น – ภูชี้ฟ้า ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอให้ทบทวนการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

2 พฤศจิกายน 2020
58   0

เมื่อ 2 พ.ย. 63,1000 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ อำนวยการ ประสานงานร่วมกับ ศดธ.จว.ช.ร., สบอ.15(เชียงราย), สจป.2(เชียงราย) จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ นายชัยยุทธ อนุสรณ์ศิลปะ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ดอยยาว-ดอยผาหม่น – ภูชี้ฟ้า ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอให้ทบทวนการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า โดยมี ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงราย โดยในที่ประชุมได้กำหนดให้ ศดธ.จว.ช.ร. จัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในห้วงวันที่ 11-12 พ.ย. 63 ณ อบต.เวียง อ.เทิง จว.ช.ร. และเชิญท้องถิ่น ท้องที่ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้ร้องฯ เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน
– รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
– ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย