ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งทึ่ ๒๔/๒๕๖๓

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งทึ่ ๒๔/๒๕๖๓

2 พฤศจิกายน 2020
46   0

เมื่อ ๒ พ.ย. ๖๓, ๑๓๓๐ ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย