ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) บูรณาการ ร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย, คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา, คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, จัดประชุมคณะกรรมการความมั่นคงร่วม 5 คณะ

พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) บูรณาการ ร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย, คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา, คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, จัดประชุมคณะกรรมการความมั่นคงร่วม 5 คณะ

1 พฤศจิกายน 2020
28   0

เมื่อ 29 ต.ค. 63,1300 ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผจว.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานการประชุม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย