ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เดินทางไปเยี่ยม พ.ท.ทองทศ นนท์คลัง รอง หน.กลุ่มงานอำนวยการฯ ที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร.

พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เดินทางไปเยี่ยม พ.ท.ทองทศ นนท์คลัง รอง หน.กลุ่มงานอำนวยการฯ ที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร.

1 พฤศจิกายน 2020
61   0

เมื่อ 30 ต.ค. 63,1100