ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. พักตร์พงษ์ ไงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำ จว.ช.ร. ประจำเดือน ต.ค. 63

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. พักตร์พงษ์ ไงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำ จว.ช.ร. ประจำเดือน ต.ค. 63

1 พฤศจิกายน 2020
35   0

เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลาง ชั้น ๓ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย