ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯบูรณาการประสานงานปฎิบัติ ร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัดและคณะทำงาน ศปก.ควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯบูรณาการประสานงานปฎิบัติ ร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัดและคณะทำงาน ศปก.ควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย

1 พฤศจิกายน 2020
40   0

เมื่อ 28 ต.ค. 63 เวลา 21.00 น.
นำโดยนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการตามอำนาจหน้าที่
ในพื้นที่ อ.เมือง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1) ร้านมะหล่าฅนยอง ตลาลศิริกรณ์
2) สถานที่จัดงานลอยกระทง สนาม รด.
จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฏหมายและฝ่าฝืนคำสั่ง เจ้าหน้าที่จึงได้กำชับให้ผู้จัดงานลอยกระทง
ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้
1) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณหน้าทางเข้างาน
2) ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน
3) ให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ
4) ให้ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในงาน
เจ้าหน้าที่จึงได้กำชับให้ผู้จัดงานดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย