ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต. สมเดช ช่างนาค รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Webmeeting

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต. สมเดช ช่างนาค รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Webmeeting

1 พฤศจิกายน 2020
34   0

เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๓, ๐๘๓๐ – ๐๙๓๐ เพื่อเฝ้าฟังผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์และ รับข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาประจำสัปดาห์ โดยมี พล.อ. วัชรปราณี มณีวรรณ จเร กอ.รมน. เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย