ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.พร้อมคณะทำงาน จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัดและคณะทำงาน ศปก.ควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการออกตรวจเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อเฝ้าระวังนักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในวัยเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพและวัย ตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมือง

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.พร้อมคณะทำงาน จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัดและคณะทำงาน ศปก.ควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการออกตรวจเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อเฝ้าระวังนักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในวัยเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพและวัย ตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมือง

1 พฤศจิกายน 2020
61   0

วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63 เวลา 14.30 น. จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1) ใต้สะพานขัวพญามังราย ตำบลเวียง
2) ใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 ตำบลรอบเวียง
3) สถานที่จัดงานลอยกระทง สนาม รด.
จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฏหมายและฝ่าฝืนคำสั่ง เจ้าหน้าที่จึงได้กำชับให้ผู้จัดงานลอยกระทงได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้
1) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณหน้าทางเข้างาน
2) ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน
3) ให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ
4) ให้ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในงาน
เจ้าหน้าที่จึงได้กำชับให้ผู้จัดงานดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด