ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกที่ ๒

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกที่ ๒

28 ตุลาคม 2020
42   0

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. จาก สสม. ในพื้นที่ชายแดน ณ ห้องติดตามสถานการณ์ ศปก.ทภ.๓ (Warroom) โดย พล.ต.สุริยะ เอี่ยมสุโร รอง ผบ.ศปก.ทภ.๓ (๔) เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย