ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

27 ตุลาคม 2020
43   0

เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ ๒ ต.สันทราย อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานในกิจกรรมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย