ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการ ประสานงานจัดประชุมด้านความมั่นคง เพื่อเตรียมการ ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (เฉพาะกิจ) ด้านความมั่นคง

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการ ประสานงานจัดประชุมด้านความมั่นคง เพื่อเตรียมการ ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (เฉพาะกิจ) ด้านความมั่นคง

27 ตุลาคม 2020
72   0

เมื่อ 26 ต.ค. 63,1030 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการ ประสานงานร่วมกับ ภ.จว.ช.ร.(กก.สส.ภ.จว.ช.ร.), สภ.เมืองเชียงราย, สภ.บ้านดู่, ตร.สันติบาล, ปกครองจังหวัดเชียงราย และหน่วยข่าวในพื้นที่ จว.ช.ร. กรณีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน พื้นที่ส่วนกลาง กทม. ในพื้นที่ จว.ช.ร. ในวันที่ 26 ต.ค. 63 ที่ใช้ชื่อว่า “ ขีดเส้นตายไล่ลุง “ ณ ลานรำวงสวนตุงและโคม เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จว.ช.ร. ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.มานพ เสนากูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นประธานการประชุม