ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท) ได้มอบหมายให้ พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท) ได้มอบหมายให้ พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

27 ตุลาคม 2020
37   0

เมื่อ ๒๕ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๗๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท) ได้มอบหมายให้ พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานในพิธีฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย