ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา หน.กลุ่มงานประสาน ความมั่นคง,ร.ต.อ.พัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์ จนท.ปฎิบัติการฯ ประสานงาน บูรณาการ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดระเบียสังคม แบบบูรณาการระดับจังหวัด จำนวน 23 หน่วยงาน

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา หน.กลุ่มงานประสาน ความมั่นคง,ร.ต.อ.พัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์ จนท.ปฎิบัติการฯ ประสานงาน บูรณาการ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดระเบียสังคม แบบบูรณาการระดับจังหวัด จำนวน 23 หน่วยงาน

27 ตุลาคม 2020
73   0

เมื่อ 21 ต.ค.63 เวลา 20.30 น.  ตามคำสั่ง
จังหวัด ช.ร.5778/62 และคำสั่งจังหวัด ช.ร.ที่1061/63
ลง 2 มี.ค.63 โดยได้ร่วมกันปล่อยแุถวหน้าศาลากลางจังหวัด ช.ร.และร่วมกันออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
ประจำเดือน ต.ค.63 โดยได้ออกตรวจร้านดังนี้
1.)ร้านบ้านเพื่อน(ปิดบริการ)
2.)ร้านเกาะงัน
3.)ร้านสบาย สบาย บาร์ 2020
4.) ร้านหงส์หยก คาราโอเกะ
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย