ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืน จนท.ปฏิบัติการฯ บูรณาการ ประสานการปฏิบัติ ร่วมกับ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืน จนท.ปฏิบัติการฯ บูรณาการ ประสานการปฏิบัติ ร่วมกับ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

27 ตุลาคม 2020
34   0

เมื่อ 26 ต.ค. 63,1030 แม่สาย, สภ.แม่สาย, ปกครองอำเภอแม่สาย,ปกครอง จว.ช.ร., ศุลกากรแม่สาย, สาธารณสุขอำเภอแม่สาย ในการอำนวยความสะดวกตั้งจุดคัดกรอกคนไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตรงจุดชายแดนไทย – เมียนมา ณ สะพานข้ามแม่น้ำสาย (แห่งที่ 2) อ.แม่สาย จว.เชียงราย  จำนวน 11 ราย (รายชื่อตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)
-ยืนยันโดย พญ.เพรียวภูรินทร์ มะโนเพียว แพทย์ ตม. ประจำด่านตรวจควบคุมโรค ไม่มีไข้
-นำไปกักตัวที่ รร.เวียงอินทร์ฯ เรียบร้อย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย