ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการ ประสานงานร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย,ปกครองจังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย,สหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2563/2564

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการ ประสานงานร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย,ปกครองจังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย,สหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2563/2564

22 ตุลาคม 2020
47   0

เมื่อ 22 ต.ค.63,1330 ร่วมกับตัวแทนเกษตรจังหวัดเชียงราย (กลุ่มชาวนา18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย) ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอิน เชียงราย รีสอร์ท โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนดังนี้
1. เรื่องการประกันราคาข้าวในปี 63/64
2. การพยุงราคาข้าวเหนียวสด ที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 25 ในราคา กิโลกรัมละ 10 บาท
3. การพยุงราคาข้าวจ้าว ที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 25 ในราคา กิโลกรัมละ 10 บาท
4. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเชิญเจ้าของโรงสีมาประชุมร่วมแก้ปัญหาการรับซื้อ