ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าวจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2563

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าวจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2563

22 ตุลาคม 2020
63   0

เมื่อ 22 ต.ค.63,0930 ณ โรงแรม ไดม่อนปาร์คอิน อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัด จว.ช.ร. เป็นประธาน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย