ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. พร้อมด้วย กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดศาสนสถาน

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. พร้อมด้วย กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดศาสนสถาน

21 ตุลาคม 2020
42   0

เมื่อ ๒๑ ต.ค. ๖๓, ๑๙๓๐ ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย