ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม ต่อเนื่องด้วยเยี่ยมชมนิทรรศการ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม ต่อเนื่องด้วยเยี่ยมชมนิทรรศการ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม 2020
43   0

เมื่อ 21 ต.ค.63 เวล า 0600 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม ต่อเนื่องด้วยเยี่ยมชมนิทรรศการ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จว.ช.ร. โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร. เป็นประธานในพิธีฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย