ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ผู้แทนพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๕๐ คน ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ผู้แทนพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๕๐ คน ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

20 ตุลาคม 2020
44   0

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร./ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๘ ต.ค. ๖๓ เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านและสร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น โดยระหว่างการดำเนินการจะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง โดยมีการฝึกอบรม จำนวน ๑๔ วัน ณ เรือนจำกลางเชียงราย มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๑๘๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย