ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2563/2564

ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2563/2564

20 ตุลาคม 2020
55   0

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการ ประสานงานร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย,ปกครองจังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย,สหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดร่วมกับตัวแทนเกษตรจังหวัดเชียงราย (กลุ่มชาวนา18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย) เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 🎋🎋🎋