ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาให้สัญชาติครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาให้สัญชาติครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

20 ตุลาคม 2020
44   0

เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๖๓, ๑๓๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.ท. ภูมิปรีชา เผ่าปินตา หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาให้สัญชาติครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเวียงกาหลงชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัด จว.ช.ร./ลธ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานการประชุม