ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วย จนท.ปฏิบัติการฯ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.เชียงราย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วย จนท.ปฏิบัติการฯ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.เชียงราย

20 ตุลาคม 2020
35   0

เมื่อ 19 ต.ค.63,1400 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วย พ.ต.หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืน จนท.ปฏิบัติการฯ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมเชียงรายแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ ช.ร. โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย