ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง ปั่นจักรยานน้อมรำลึกสมเด็จย่า ประจำปี 2563 “25 ปี เราไม่ลืมสมเด็จย่า”

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง ปั่นจักรยานน้อมรำลึกสมเด็จย่า ประจำปี 2563 “25 ปี เราไม่ลืมสมเด็จย่า”

18 ตุลาคม 2020
14   0

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ  หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ที่ได้รับความสนใจจากนักวิ่ง นักปั่นจักรยาน จากทั่วสารทิศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลแม่จัน และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งจุดตรวจวัดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และเว้นระยะห่างตามมาตรการ ก่อนที่จะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง และนักปั่นจักรยาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ บริเวณลานจอดรถ บริษัท ท่องเที่ยวดอยตุง จำกัด (ท่ารถม่วง) ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 1,500 คน โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม