ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด ช.ร.

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด ช.ร.

16 ตุลาคม 2020
19   0

เมื่อ 16 ต.ค.63,1330 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วย พ.ต.หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืน จนท.ปฏิบัติการกลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด ช.ร. ณ ห้องประชุมธรรมลังกา โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รอง ผวจ.ช.ร. เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเ รียบร้อย