ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนการปฏิบัติในการเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนการปฏิบัติในการเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

15 ตุลาคม 2020
29   0

เมื่อ 14 ต.ค.63,1300 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พร้อมด้วย พ.ต.หญิงหงส์หยก โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนการปฏิบัติในการเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ของ กกล.ป้องกันชายแดน ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุมพญามังรายมหาราช ค่ายเม็งรายมหาราช โดยมี พล.ต.สุริยะ เอี่ยมสุโร รอง มทภ.3(3) เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย