ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดยหน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเผ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย(โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด)

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดยหน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเผ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย(โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด)

15 ตุลาคม 2020
22   0

มื่อ 14 ต.ค. 63,1330 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเผ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย(โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด) ประจำเดือน ต.ค. 63 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย