ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จว.ช.ร. (ศปก.จ.เชียงราย)

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จว.ช.ร. (ศปก.จ.เชียงราย)

15 ตุลาคม 2020
48   0

เมื่อ ๑๕ ต.ค. ๖๓, ๑๔๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.หญิง หงส์หยก โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ รอง หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จว.ช.ร. (ศปก.จ.เชียงราย) ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธาน