ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประสานงานร่วมกับ สบอ.15(เชียงราย)

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประสานงานร่วมกับ สบอ.15(เชียงราย)

15 ตุลาคม 2020
34   0

เมื่อ 15 ต.ค. 63,1430 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณี นายชัยยุทธ อนุสรณ์ศิลปะ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ดอยยาว-ดอยผาหม่น – ภูชี้ฟ้า ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอให้ทบทวนการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ซึ่ง สบอ.15 (เชียงราย) แจ้งว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและนำเรียน ผอ.สบอ.15 เพื่อกำหนดการจัดประชุมต่อไป หากกำหนดวันเวลาการจัดประชุมแล้วจะรายงานให้ทราบต่อไป