ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จว.ช.ร.

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จว.ช.ร.

14 ตุลาคม 2020
28   0

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จ ว.ช.ร.