ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคต ณ วัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร.

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคต ณ วัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร.

14 ตุลาคม 2020
24   0

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ณ วัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร.