ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกก ณ สวนไม้งามริมฝั่งแม้น้ำกก อบจ.เชียงราย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกก ณ สวนไม้งามริมฝั่งแม้น้ำกก อบจ.เชียงราย

14 ตุลาคม 2020
16   0

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกก
ณ สวนไม้งามริมฝั่งแม้น้ำกก อบจ.เชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร