ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า และข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า และข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย

13 ตุลาคม 2020
34   0

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า และข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย