ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เชียงรายเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดน การตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในพื้นที่อำเภอชายแดน

เชียงรายเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดน การตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในพื้นที่อำเภอชายแดน

28 สิงหาคม 2020
123   0

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ประสานงาน บูรณาการ ขับเคลื่อนร่วมกับ กกล.ผาเมือง, ฉก.ม.2 ,สสจ.ชร. ตม,ศุลกากร, นอ.แม่สาย,นอ.แม่ฟ้าหลวง,นอ.แม่จัน นอ.เชียงแสน ร่วมประชุมกำหนดมาตรการเข้มในการเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดน การตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในพื้นที่อำเภอชายแดนเพื่อป้องกันผู้หลบหนีภัย จากกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศเมียนมา ณ ห้องประชุม พญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รอง ผวจ.ช.ร. เป็นประธานฯ